Selasa, 01 Mei 2012

Tiga perkara yang dapat menjadi perisai api neraka:

1.       Sedekah
Rasulullah bersabda, “Buatlah di antara kamu dan neraka tutup pemisah walaupun Cuma dengan (bersedekah) separuh butir buah kurma” (HR.Ath-Thabrani)

2.       Berdzikir
Rasulullah bersabda, “Ambillah perisai kamu sekalian (yang bisa menjaga kamu)  dari api neraka, ucapkanlah: subhanallah (Maha suci Allah) walhamduluillah (segala puji bagi Allah) walaa ilaaha illallaah (tiada Tuhan selain Allah) wallaahu akbar (Allah Mahabesar), karen a kalimat ini pada hari kiamat akan menjadi mukaddimat (yang berjalan di depan kamu), mu’aqqibaat (yang berjalan di belakang kamu) dan menjadi mujannibaat (yang menjauhkan kamu dari api neraka). Kalimat-kalimat ini adalah al-Baaqiyaat ash-Shaalihaat (hal-hal yang baik yang masih tersisa).” (HR.an-Nasa’I dan al-Haakim dari Abu Hurairah r.a)

3.       Mempunyai anak perempuan dan mendidiknya  dengan baik
Hal ini sesuai denagn sabda Rasulullah saw.:
Tiada seorang dari umatku yang menanggung kehidupan tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka kecuali mereka akan menjadi tabir (pencegah) bagi dia dari api neraka.” (HR.al_baihaqi dari Aisyah r.a)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar